Mutatie driebanden/bandstoten seizoen 2016/2017
Nummer 7 – 1

Mutatie 7

BANDSTOTEN:

Tab 6-band. blz. 22 Dromof 1.;
Toevoegen dhr. Cees Gerris, lidnummer 324. Moyenne 0,715= 22 carambols

Tab 6-band. blz. 22 Dromof 1;
Vervalt dhr. Kees Hamers, lidnummer 1523.

Tab 6-band. blz.24 Dromof 1;
Toevoegen dhr. Kees Hamers, lidnummer 1523. Moyenne 0,582 = 18 carb.

JvdH/Hvb 3bnd-band/2942017

Mutatie 6

DRIEBANDEN:

Tab 6-3bnd. blz. 13       D.S.S. 5.;
Toevoegen dhr. Peter Mertens, lidnummer 2742. Moyenne 0,358 = 18 caramboles

JvdH/Hvb 3bnd-band/2242017

Mutatie 5

ALGEMEEN:

Tab 1-              blz. 03  Jeruzalem;
Men heeft helaas een verkeerd telefoonnummer doorgegeven van    secretaris dhr. Jos Goijaerts. De juiste nummers zijn : 013 – 4551565 of  06 – 19029448.

Tab 1-              blz. 09  Bet Kolen;
Secretaris is dhr. Mark Vos, Juraweide 334, 5022 LG Tilburg. Telefoonnummer: 06 – 10222570. E-mail: vosm66@hotmail.com

DRIEBANDEN:

Tab 6-3bnd. blz. 01       B.C.O.;
Vervalt dhr. Wil Soeters. Lidnummer 2415.

Tab 6-3bnd. blz. 01       Trouwlaan 1;
Trouwlaan 1 wordt Bet Kolen 1.

Tab 6-3bnd. blz. 01       Bet Kolen 1;
Toevoegen dhr. Bram Krijnen, lidnummer2607. Moyenne 0,736 = 37 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 01       Trouwlaan 1;
Vervalt dhr. Ad vd Wiel, lidnummer 2608.

Tab 6-3bnd. blz. 01       Bet Kolen 1;
1e teamleider is  dhr. Bram Krijnen, telefoonnummer 013 – 3010261.
E-mail: ac.krijnen@hotmail.com       

Tab 6-3bnd. blz. 05       Trouwlaan 2;
Toevoegen dhr. Ad v.d. Wiel, lidnummer 2608. Moyenne 0,636 = 32 carb.

JvdH/Hvb 3bnd-band/1742017

Mutatie 4

ALGEMEEN:

Tab 1-              blz. 03  Jeruzalem
Vervalt secretaris dhr. Wil Kivits .

Tab 1-              blz. 03  Jeruzalem
Toevoegen secretaris dhr. Jos Goijaerts, telefoon 06 – 46712203. E-mail: j.goijaerts@ziggo.nl

DRIEBANDEN:

Tab 6-3bnd. blz. 01       B.C.O.;
E-mailadres 2e teamleider Dhr. Loek Godding wordt loekgodding@gmail.com

Tab 6-3bnd. blz. 01       Trouwlaan 1;
Vervalt dhr. Bram Krijnen, lidnummer2607.

Tab 6-3bnd. blz. 01       Trouwlaan 1:
Toevoegen dhr. Ad v.d. Wiel, lidnummer 2608. Moyenne 0,636 = 32 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 05       J.v. Besouw 2;
Toevoegen dhr. Peter Schalke, lidnummer 559. Moyenne 0,345= 17 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 05       Trouwlaan 2;
Vervalt dhr Ad v.d. Wiel, lidnummer 2608.

Tab 6-3bnd. blz. 16       J.v. Besouw;
Vervalt dhr. Peter Schalke, lidnummer 559.

 

JvdH/Hvb 3bnd-band/1042017

Mutatie 3

ALGEMEEN:

Tab 1-          blz. 06      Zuid West        Vervalt voorzitter Theo van de Put.

DRIEBANDEN:

Een verzoek van dhr. Jack Swinkels (G.B.B.C.) om terug geplaatst te worden naar de laagste klasse (5e) driebanden en zijn verzoek is met mede weten van het bestuur van G.B.B.C. Het verzoek van dhr. Jack Swinkels is gehonoreerd.

Tab 6-3bnd. blz. 10       G.B.B.C. 2;
Vervalt dhr. Jack Swinkels, lidnummer 3121.

Tab 6-3bnd. blz. 10       G.B.B.C. 2;
Toevoegen dhr. Piet van Gils ##, lidnummer 3122. Moyenne 0,214 = 12 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 13       G.B.B.C. 3:
Vervalt dhr. Piet van Gils , lidnummer 3122.

Tab 6-3bnd. blz. 13       G.B.B.C. 3;
Toevoegen dhr. Jack Swinkels ##, lidnummer 3121. Moyenne 0,160 = 10 carb.

JvdH/Hvb 3bnd-band/01042017

Mutatie 2

DRIEBANDEN:

Tab 6-3bnd. blz. 08       Jeruzalem 1;
Dhr. Henk Smeuleders ##, lidnummer 630, moet zijn dhr. Henk Smeulders

Tab 6-3bnd. blz. 11       D.S.S. 4;
Vervallen dhr. Ben Mutsaers, lidnummer 2722

Tab 6-3bnd. blz. 16       Gildenbond.;
Toevoegen dhr. Bert Schellings ##, lidnummer 3009. Moyenne 0,403 = 20 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 17       B.V.P.;
Lidnummer dhr. Cor Heesakkers moet zijn 414.

Tab 6-3bnd. blz. 17       D.S.S.;
Toevoegen dhr. Ben Mutsaers, Lidnummer 2722. Moyenne 0,287 = 14 carb.

JvdH/Hvb 3bnd-band/27032017

Mutatie 1

DRIEBANDEN:

Tab 6-3bnd. blz. 01       Centrum 1;
Vervalt dhr. Frans van Pruijssen ##, lidnummer 1944.

Tab 6-3bnd. blz. 01       Centrum 1;
Toevoegen dhr. Jan van Kasteren ##, lidnummer 1941. Moyenne 0,553 = 28 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 02       Centrum 2;
Vervalt dhr. Jan van Kasteren ##, lidnummer 1941.

Tab 6-3bnd. blz. 04       G.B.B.C.1;
Vervalt dhr. Piet Bevers als 1e teamleider en speler G.B.B.C. 1.

Tab 6-3bnd. blz. 04       G.B.B.C.1;
Toevoegen dhr. Theo Giessen, lidnummer 3107. Moyenne 0,401 = 20 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 04       G.B.B.C.1;
Dhr. Antoon Zwegers wordt 1e teamleider G.B.B.C. 1. Gegevens blijven hetzelfde als vermeld bij 2e teamleider.

Tab 6-3bnd. blz. 04       J.v. Besouw 1;
Mailadres 2e teamleider wordt harrieswinkels16@gmail.com

Tab 6-3bnd. blz. 08       Jeruzalem 1;
Toevoegen dhr. Henk Smeuleders ##, lidnummer 630,                                   Moyenne 0,355 = 18 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 08       de Ketsers 2;
Vervalt mevr. Dianne van Hout, lidnummer 1129.

Tab 6-3bnd. blz. 08       de Ketsers 2;
Toevoegen dhr. Jan van Rooij, lidnummer 1112 (juiste nummer)                     Moyenne 0,321 = 16 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 10       G.B.B.C. 2;
Vervalt dhr. Peter v. Diessen als 1e teamleider en speler G.B.B.C. 2.

Tab 6-3bnd. blz. 10       G.B.B.C. 2;
Toevoegen dhr. Jack Swinkels ##, lidnummer 3121.                                         Moyenne 0,214 = 12 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 10       G.B.B.C. 2;
Vervallen de heren Peter van Diessen, lidnummer 3104 en Theo Giessen, lidnummer 3107.

Tab 6-3bnd. blz. 10       G.B.B.C. 2;
Toevoegen als 1e teamleider en speler, dhr. Piet Bevers, lidnummer 3109. Moyenne 0,395 = 20 carb. Telefoon 013-4670273. E-mail: pibev@home.nl

Tab 6-3bnd. blz. 13       Dongen 2;
Vervalt 2e teamleider dhr. Jan Andeweg.

Tab 6-3bnd. blz. 13       Dongen 2;
Toevoegen 2e teamleider dhr. Toon van Tilburg, telefoon 06-55916633. E-mail: toonvantilburg@hotmail.com

Tab 6-3bnd. blz. 13       G.B.B.C. 3;
Vervalt 1e teamleider dhr. Jan Beerens.

Tab 6-3bnd. blz. 13       G.B.B.C. 3;
Vervalt dhr. Jack Swinkels ##, lidnummer 3121.

Tab 6-3bnd. blz. 13       G.B.B.C. 3:
Toevoegen als 1e teamleider en speler dhr. Peter van Diessen,  Lidnummer 3104. Moyenne 0,294 = 15 carb. Telefoon  013-5347312. E-mail: azwegers@netconnection.nl

Tab 6-3bnd. blz. 14       Pius X 3;
Vervallen 1e en 2e teamleider de heren Ad Toten en Toon van Loon.

Tab 6-3bnd. blz. 15       Pius X 3;
Toevoegen 1e teamleider dhr. Albert Stäbler, telefoon 06-12060133. E-mail: gemmabertens@home.nl
Toevoegen 2e teamleider dhr. Wil v.d. Wal, telefoon 06-53261418. E-mail: wjvdwal@kpnmail.nl

Tab 6-3bnd. blz. 14       Boomstraat 81;
Toevoegen dhr. Wim Spelt ##, lidnummer 2908. Moyenne 0,160 = 10 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 16       Jan v.Besouw;
Toevoegen dhr. Jan Meeuwisen ##, lidnummer 547. Moyenne 0,281 = 14 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 16       ’t H.v.O.:
Toevoegen dhr. Dennie van Mook ##, lidnummer 1316. Moyenne 0,400 = 20 carb.

Tab 6-3bnd. blz. 16       de Ketsers;
Vervalt dhr. Jan van Rooij, lidnummer 1113. (nummer foutief)

Tab 6-3bnd. blz. 17       Pius X;
Vervalt Dhr. Jos Jacobs †, lidnummer 1712.

BANDSTOTEN:

Tab 6-band blz. 19        D.S.S. 1;
Vervalt dhr. Jan Kuijpers †, lidnummer 2716.

Tab 6-band blz. 21        de Kubus 1;
Toevoegen dhr. Piet de Kok ##, lidnummer 1221. Moyenne 1,040 = 31 carb.

Tab 6-band blz. 22        Dromof 1;
Moyenne dhr. John Monsieurs ## wordt 0,541 = 16 carb.

 

JvdH/Hvb 3bnd-band/25032017