Aanvullend wedstrijdreglement Bandstoten PK’s

AANVULLEND REGLEMENT

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN BANDSTOTEN

 

informatie voor coördinatoren, spelers en arbiters

 

De spelsoort bij de persoonlijke kampioenschappen (PK’s) is bandstoten.

Als basis geldt het bepaalde in het ‘Wedstrijdreglement Libre’ voor teams.

Op sommige punten wijkt het reglement voor de PK’s hier van af:

 

De PK’s worden als volgt gespeeld:

 

 1. Elke speler die lid is van een bij HvB aangesloten vereniging heeft het recht op deelname aan de persoonlijke kampioenschappen. Inschrijving en betaling geschieden via de secretaris van de betreffende vereniging.

Nadat de inschrijving is gesloten bepaald de competitieleider het aantal klassen waarin de persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld.

Vervolgens deelt hij de poules voor de voorronden in en bepaalt welke plaatsen recht geven op een finaleplaats.

 

 1. Bij de indeling wordt het aanvangsmoyenne (seizoen 2017/2018) gehanteerd dat de speler heeft in de bandstotencompetitie. Heeft een speler nog helemaal niet in de competitie gespeeld of maakt hij geen deel uit van een team, dan wordt uitgegaan van zijn clubmoyenne of moyenne Hart van Brabant libre X 0.65, bij opgave door de secretaris van zijn vereniging te controleren.

De puntentelling is gelijk aan die van het libre competitie.

 

 1. Vanaf 5 maart tot en met 16 maart 2018 worden de voorronden gespeeld.

Dit gebeurt op diverse locaties.

Elke locatie heeft een coördinator (voor taken van de coördinator, zie punt 16)

De verenigingen stellen hiervoor hun biljarts ter beschikking.

In de poules spelen alle spelers eenmaal tegen elkaar. Mocht een speler tijdens de

voorronden uitvallen, dan vervallen de door hem gespeelde wedstrijden.

Er wordt geen invaller opgesteld.

Bij verhindering dient een speler zich zo tijdig mogelijk af te melden bij zijn coördinator. Is men afwezig zonder geldige reden, dan kan het bestuur tot diskwalificatie besluiten.

De wedstrijden beginnen om 13.00 uur, tenzij anders afgesproken.

Spelers, waarvan de vereniging over een clubtenue beschikt, zijn verplicht ook tijdens de persoonlijke kampioenschappen in clubtenue te spelen.

 

 1. Voor aanvang van elke wedstrijd wordt de keuzetrekstoot gedaan om te bepalen wie de partij begint. Er wordt begonnen met de witte of ongemerkte bal.

De inspeeltijd (bij de eerste wedstrijd) bedraagt anderhalve minuut.

Speelt men een volgende wedstrijd op dezelfde tafel, dan heeft men geen inspeeltijd meer. Speelt men op een andere tafel, dan mag weer anderhalve minuut worden ingespeeld. Dit geldt ook tijdens de finales.

 

 

 1. Poulewinnaar is de speler die tijdens de poulewedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Zijn er spelers die gelijk eindigen, dan geldt het onderlinge resultaat.

Is de onderlinge partij geëindigd in remise, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het te behalen moyenne.

Deze berekening geldt ook bij een gelijke stand in de finales.

 

 1. De finales worden op een centrale plaats gespeeld, op maandag 19 en vrijdag

23 maart 2018. Speellocatie is Clublokaal D.S.S., Künnekestraat 23, 5011 EL Tilburg. Spelers die zich in de voorrondes hebben geplaatst worden uitgenodigd voor de   finales. Indien een geplaatste speler op de finaledagen verhinderd is, dan wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende van zijn poule. Is ook deze verhinderd, dan wordt de “beste volgende” uit zijn klasse uitgenodigd.

 

 1. Speelt men in de voorronden boven zijn aanvangsmoyenne dan blijft het

aanvangsmoyenne in de finales toch gehandhaafd.

 

 1. Klasse- winnaar is de speler die tijdens de finales het hoogste aantal punten heeft

behaalt. (zie ook art.5)

 

 1. Arbiters dienen zich te houden aan de algemeen geldende regels. Deze zijn te vinden in de “Instructies voor arbiters” zoals die aan de verenigingen ter beschikking zijn gesteld en op de website hvb-comp.nl zijn te vinden onder de nieuws pagina via de link archief en downloads.

Let op! Spelen met de verkeerde bal: zie art. 1.12 van het wedstrijdreglement libre.

 

 1. Een carambole is pas geldig, wanneer de derde bal wordt geraakt, nadat de speelbal tenminste één of meerdere banden heeft geraakt. Het gelijktijdig raken van de derde bal en de voorgeschreven band levert geen geldige carambole op!

 

 1. Wanneer de speelbal “vast aan de band” ligt, moet de arbiter annonceren: “vast aan band “. De speler moet dan van die band afspelen.

 

 1. Bij aanvang van de 49e beurt in alle klasse annonceert de arbiter duidelijk “voorlaatste beurt” en bij de 50e beurt “U begint aan de laatste beurt”.

De speler die de partij niet heeft aangevangen, heeft de gelijkmakende beurt via de aanvangsstoot.

 

 1. Wanneer een bal uit het biljart springt of het houtwerk raakt, is de eventueel gemaakte carambole ongeldig en mag niet geteld worden.

 

 1. Ligt bij het bandstoten de speelbal vast tegen 1 of beide andere ballen, dan kan een speler kiezen uit:
 2. Het spelen via de niet-vastliggende bal, dus van de vastliggende bal af.
 3. Het spel weer hervatten via de acquitstoot.

 

 1. Springen een of meerdere ballen uit het biljart of raken ze het houtwerk, dan dient het spel weer hervat te worden via de acquitstoot.

 

 1. Taken van de coördinator.

De coördinator ziet er op toe dat de wedstrijden indien mogelijk volgens schema worden afgewerkt, verzamelt de volledig ingevulde en door beide spelers ondertekende tellijsten en vult de resultaten in op het (digitale) wedstrijdformulier.

Omdat spelers meerdere partijen op een middag moeten spelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende tellers en schrijvers aanwezig zijn, zodat spelers tussen hun partijen even rust krijgen. Mocht het desondanks nodig zijn een beroep op spelers te doen, dan rekent het bestuur op ieders medewerking.

De coördinator stuurt het volledig ingevulde wedstrijdformulier vervolgens nog dezelfde dag – bij voorkeur per e-mail – naar uitslagen@hvb-comp.nl

Aangezien ook een coördinator plotseling verhinderd kan zijn, verdient het aanbeveling altijd op voorhand voor een vervanger te zorgen.

Speelschema en uitslagen worden vermeld op onze eigen website:

www.hvb-comp.nl

 

 1. Wijzigingen in het wedstrijdschema worden alleen geaccepteerd als het aanvaardbare redenen zijn. Geen aanvaardbare redenen is b.v. vakantie of het niet willen spelen in een bepaald clublokaal.

 

 1. In gevallen waarin het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen driebanden niet voorziet is het bestuur bevoegd tot het nemen van een beslissing.

Deze beslissing is bindend.

 

 

HvB/bestuur/januari 2018

 

 

 

Aanvullende informatie t.b.v. de biljarters,

 

Buiten het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen die u met het wedstrijdschema heeft toegezonden gekregen en ook op de website hvb-comp.nl  gepubliceerd is, nog even een aantal belangrijke punten.

 

 1. Bij de indeling van de poules is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. Verder is er ook rekening gehouden met de spelers die geen vervoer hebben. Men is bij een clubgenoot ingedeeld die wel vervoer heeft of men is ingedeeld in een locatie die op een fietsafstand bereikbaar is of er is een bushalte van de stadsdienst in de buurt.

 

 1. De 1e klasse speelt rechtstreeks de finale.

De eerste twee spelers van 2e klasse gaan over naar de finale.

Van de 3e klasse gaan alleen de poulewinnaars over naar de finale.

Deze finale wordt gespeeld op de dagen maandag 19 maart 2018, aanvang 13.00 uur en vrijdag 23 maart 2018, aanvang 12.30 uur. Locatie zie artikel 6 van het aanvullend reglement P.K.’s driebanden.

 

 1. Bent u ingedeeld bij de biljartverenigingen Jan van Besouw (Jan van Besouwhuis) of G.B.B.C. ( Biljartcentrum Goirle aan de Kloosterstraat) dan kunt u het beste gebruik maken van de parkeergarage de Hovel (gratis). Jan van Besouwhuis en het Biljartcentrum Goirle liggen op een vijftal minuten lopen van deze parkeergarage. U kunt eventueel ook parkeren op de parkeerplaats van het Jan van Besouwhuis (u kunt hier 3 uur gratis parkeren). Hier is wel een parkeerkaart verplicht.

 

 1. De wedstrijden in de voorronden beginnen om 13.00 uur. Zorg dat je op tijd aanwezig bent en het dragen van het clubtenue is verplicht.

 

 1. Bij de Persoonlijke Kampioenschappen is het moyenne bandstoten berekend met 30 X bandstootmoyenne plus 5 van het aanvangsmoyenne seizoen 2017/2018.

Bij nieuwe spelers wordt is het moyenne berekend via het libremoyenne X 0,65 en dan vermenigvuldigen met 30 plus 5.

Het maximaal aantal beurten per partij is vastgesteld op 50 beurten.

 

 1. De adressen van de locatie waar gespeeld wordt zijn op het wedstrijdschema Zodat u de routeplanner eventueel kan instellen.

 

 1. Het wedstrijdschema staat ook vermeld op onze website hvb-comp.nl.

Mutatie worden hier ook op vermeld en zullen direct in het wedstrijdschema worden verwerkt dus het wedstrijdschema op de website is altijd actueel.

Heren biljarters raadpleeg regelmatig de website www.hvb-comp.nl om de eventuele wijziging bij te houden.

 

 

Met vriendelijke en sportieve groet,

Jan vanden Hoof, competitieleider                                        JvdH/HvB 23 januari 2018.