25 de Leybron

de Leybron   25
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Wedstrijdsecretaris:
Jan Aerts Antoon Verhoeven Ad v.d. Abbeelen Antoon Schellekens
013 – 5341005 / 06 – 14666393 013 – 5181496 013-5181731 06 – 22035057
jan.aerts@home.nl t.a.verhoeven@home.nl abbee012@planet.nl liatoonschel@gmail.com
Clublokaal: de Leybron, Dorpsplein 20, 5133 AM Riel.     Telefoon: 013 – 5181401
Speeldag thuiswedstrijden: MAANDAG