09 De Hasselt

de Hasselt   09      
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Wedstrijdsecretaris:
Ton Hamers Jos van de Wiel Jos van de Wiel Paul van Nunen
06 – 23241662 013 – 4636747 / 06 – 51769862 013 – 4636747 / 06 – 51769862 013 – 4630812 / 06 – 15610277
tonenjosehamers@gmail.com jos.rikyvdwiel@ziggo.nl jos.rikyvdwiel@ziggo.nl paulvannunen@ziggo.nl
Clublokaal: de Poorten, Hasseltstraat 194, 5046 LR Tilburg.     Telefoon: 013 – 4649210