20 Tivoli

Tivoli   20
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Wedstrijdsecretaris:
Ben Zeebregts Cees van Raak Chris van Haarlem Ben Zeebregts
013 – 4550858 06 – 26384956 013 – 5367658 013 – 4550858
b.j.c.zeebregts@home.nl raakc@kpnplanet.nl jcvanhaarlem@live.nl b.j.c.zeebregts@home.nl
Clublokaal: Tivoliecorner, Dunantstraat 96, 5017 KG Tilburg.     Telefoon: 06 – 20477999
Speeldagen thuiswedstrijden: DINSDAG