29 Boomstraat 81

Boomstraat 81    29
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Wedstrijdsecretaris:
Wim Tuytelaers Wim Tuytelaers Wim Tuytelaers
06 – 47775644 06 – 47775644 06 – 47775644
tuyte008@gmail.com tuyte008@gmail.com tuyte008@gmail.com
Clublokaal: in de Boomtak, Boomstraat 81, 5038 GP Tilburg.      Telefoon: 013 – 5430920
Speeldag thuiswedstrijden: Maandag