Indeling & Programma Driebanden Voorronden PK’s

AANVULLEND REGLEMENT
PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DRIEBANDEN

Informatie voor coördinatoren, spelers en arbiters

Als basis geldt het bepaalde in het ‘Wedstrijdreglement Libre’ voor teams, het ‘Aanvullend Wedstrijdreglement Driebanden’ en het ‘Aanvullend Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen’.

 1. Vanaf 11 maart tot en met 23 maart 2019 worden de voorronden gespeeld.

Dit gebeurt op diverse locaties.
Elke locatie heeft een coördinator (voor taken van de coördinator, (zie punt 6 en 7)
De wedstrijden beginnen om 13.00 uur, tenzij anders afgesproken.
Als hun vereniging over een clubtenue beschikt, zijn de spelers verplicht ook tijdens de persoonlijke kampioenschappen in clubtenue te spelen. Dit geldt ook tijdens de finales.

 1. De 1e en 2e klasse spelen voorronden in 2 poules van 5 personen.
  De eerste twee spelers van beide poules gaan over naar de finale.
 1. Van de overige klassen, de 3e, 4e, 5e en 6e, gaan alleen de poulewinnaars door naar de finale behalve in de 6e klasse daar gaat ook de beste nummer 2 over de klasse A, B en C naar de finale.
 1. Poulewinnaar is de speler die tijdens de poulewedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Punten telling is hetzelfde als in de libre-competitie. Zijn er spelers die gelijk eindigen, dan geldt het onderlinge resultaat.

Is de onderlinge partij geëindigd in remise, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het te behalen moyenne.
Deze berekening geldt ook bij een gelijke stand in de finales.

 1. Spelers die zich in de voorrondes hebben geplaatst worden uitgenodigd voor de finales. Indien een geplaatste speler op de finaledagen verhinderd is, dan wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende van zijn Is ook deze verhinderd, dan wordt de “beste volgende” uit zijn klasse uitgenodigd.

De finales worden op een centrale plaats gespeeld, op maandag 25 (aanvang 13.00 uur) en dinsdag 26 maart (aanvang 10.30 uur) 2019. Speellocatie is Biljartcentrum Cues & Darts, Prof. Romeinstraat 17 te Tilburg.

 1. Bij de Persoonlijke Kampioenschappen Driebanden is het aantal te maken caramboles 40 X het aanvangsmoyenne van het seizoen 2018-2019.

Bij nieuwe spelers is het aantal te maken caramboles: 0.20 X het libremoyenne, dat vermenigvuldigd met 40.

Het maximaal aantal beurten per partij is vastgesteld op 40.

Bij aanvang van de 39e beurt in alle klasse annonceert de arbiter duidelijk “voorlaatste beurt” en bij de 40e beurt “U begint aan de laatste beurt”.

De speler die de partij niet is begonnen, heeft de gelijkmakende beurt via de aanvangsstoot. 

 1. Taken van de coördinator.

De coördinator ziet er op toe dat de wedstrijden indien mogelijk volgens schema worden afgewerkt, verzameld de volledig ingevulde en door beide spelers
ondertekende tellijsten en vult de resultaten in op het (digitale) wedstrijdformulier.

Omdat spelers meerdere partijen op een middag moeten spelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende tellers en schrijvers aanwezig zijn, zodat spelers tussen hun partijen even rust krijgen. Mocht het desondanks nodig zijn een beroep op spelers te doen, dan rekent het bestuur op ieders medewerking.

De coördinator stuurt het volledig ingevulde wedstrijdformulier vervolgens nog dezelfde dag – bij voorkeur per e-mail – naar uitslagen@hvb-comp.nl
Aangezien ook een coördinator plotseling verhinderd kan zijn, verdient de aanbeveling altijd op voorhand voor een vervanger te zorgen.
Speelschema en uitslagen worden vermeld op onze eigen website:

www.hvb-comp.nl. 

 1. Wijzigingen in het wedstrijdschema worden alleen geaccepteerd als er aanvaardbare redenen zijn. Geen aanvaardbare redenen zijn b.v. vakantie of het niet willen spelen in een bepaald clublokaal.
 1. In gevallen waarin het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen Driebanden niet voorziet is het bestuur bevoegd tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing is bindend.

Hvb/bestuur/februari 2019

Aanvullende informatie voor de deelnemers,

Buiten het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen dat u met het wedstrijdschema heeft toegezonden gekregen en dat ook op de website hvb-comp.nl  gepubliceerd is, nog even een aantal belangrijke punten.

 1. Bij de indeling van de poules is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. Verder is er ook rekening gehouden met de spelers die geen vervoer hebben. Men is bij een clubgenoot ingedeeld die wel vervoer heeft of men is ingedeeld in een locatie die op een fietsafstand bereikbaar is of er is een bushalte van de stadsdienst in de buurt.
 1. Bent u ingedeeld bij de biljartverenigingen Jan van Besouw (Jan van Besouwhuis) of G.B.B.C. ( Biljartcentrum Goirle aan de Kloosterstraat) dan kunt u het beste gebruik maken van de parkeergarage de Hovel (gratis). Jan van Besouwhuis en het Biljartcentrum Goirle liggen op een vijftal minuten lopen van deze parkeergarage. U kunt eventueel ook parkeren op de parkeerplaats van het Jan van Besouwhuis (u kunt hier 3 uur gratis parkeren). Hier is wel een parkeerkaart verplicht.
 1. De adressen van de locatie waar gespeeld wordt staan op het wedstrijdschema. U kunt de routeplanner daar eventueel op instellen.
 1. Het wedstrijdschema staat ook vermeld op onze website hvb-comp.nl.

Mutaties worden hier ook op vermeld en zullen direct in het wedstrijdschema worden verwerkt. Het wedstrijdschema op de website is dus altijd actueel.

Heren biljarters, raadpleeg regelmatig de website www.hvb-comp.nl om de eventuele wijzigingen bij te houden.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Jan van den Hoof, competitieleider

Wedstrijdschema  Pers. Kamp. Driebanden s.b.c. Hart van Brabant
seizoen 2018/2019
1e Klasse A
Speellokaal: D.S.S. Locatie: D.S.S.
P.K.Coördinator: Jan vanden Hoof Künnekestraat 23
Telefoon: 06-24090687 5011 EL Tilburg
E-mailadres: hvb.wedstrijdleider1994@gmail.com Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Vrijdag 15 en 22 maart 2019 Aanvang: 12.30 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 1916 John van Tilborg D.S.S. 0,820 33
2 2424 Sjef Fijneman B.C.O. 0,646 26
3 2727 Toon Swaans D.S.S. 0,615 25
4 2723 Jack van de Oetelaar D.S.S. 0,652 26
5 1905 Cees Verhoeven Centrum 0,599 24
Vrijdag 15 maart 2019 Vrijdag 22 maart 2019
tafel 1 John van Tilborg – Jack van de Oetelaar tafel 1 John van Tilborg – Toon Swaans
tafel 2 Jeff Fijneman – Cees Verhoeven tafel 2 Cees Verhoeven – Jack van de Oetelaar
tafel 1 Jack van de Oetelaar – Toon Swaans tafel 1 Jeff Fijneman – Toon Swaans
tafel 1 John van Tilborg -Jeff Fijnenman tafel 1 Cees Verhoeven – John van Tilborg
tafel 1 Toon Swaans – Cees Verhoeven tafel 1 Jack van de Oetelaar – Sjef Fijneman
1e Klasse B
Speellokaal: Centrum Locatie: Bet Kolen
P.K.Coördinator: Tini Schollen Broekhovenseweg 111
Telefoon: 013-4676673 5021 LC Tilbrug
E-mailadres: t.schollen@ziggo.nl Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Woensdag 13 en 20 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3302 Marc Vos Bet Kolen 0,661 26
2 1900 Toon Diepstraten Centrum 0,622 25
3 3301 Bram Krijnen Bet Kolen 0,608 24
4 1851 Ed Willems D.S.S. 0,605 24
5 2739 Piet Kuijpers D.S.S. 0,603 24
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 20 maart 2019
tafel 1 Marc Vos – Bram Krijnen tafel 1 Bram Krijnen – Piet Kuijpers
tafel 2 Ed Willems – Piet Kuijpers tafel 2 Ed Willems – Marc Vos
tafel 1 Toon Diepstraten – Ed Willems Bram Krijnen tafel 1 Toon Diepstraten- Piet Kuijpers
tafel 1 Piet Kuijpers – Marc Vos tafel 1 Bram Krijnen – Ed Willems
tafel 1 Toon Diepstraten – Ed Willems tafel 1 Marc Vos – Toon Diepstraten
blz. 1
2e Klasse A
Speellokaal: Cues&Darts Locatie: Cues&Darts
P.K.Coördinator: Clement Boer Prof.Romeinstr.17
Telefoon: 06-82057919 5013 BX Tilburg
E-mailadres: cmrboer@ziggo.nl Telefoon: 013-5458000
Speeldagen: Vrijdag 15 en 22 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 572 Ted Meeuwesen Jan van Besouw 0,538 22
2 630 Henk Smeulders Jeruzalem 0,526 21
3 3404 Albert Kuypers Cues&Darts 0,517 21
4 2732 Leo Waijers D.S.S. 0,468 19
5 2734 Toine van Wilderen D.S.S. 0,458 18
Vrijdag 15 maart 2019 Vrijdag 22 maart 2019
tafel 1 Leo Waijers – Toine van Wilderen tafel 1 Henk Smeulders – Albert Kuypers
tafel 1 Henk Smeulders – Ted Meeuwesen tafel 1 Leo Waijers – Ted Meeuwesen
tafel 1 Albert Kuypers – Toine van Wilderen tafel 1 Toine van Wilderen – Henk Smeulders
tafel 1 Leo Waijers – Henk Smeulders tafel 1 Leo Waijers – Albert Kuypers
tafel 1 Ted Meeuwesen – Albert Kuypers tafel 1 Toine van Wilderen – Ted Meeuwesen
2e Klasse B
Speellokaal: K.T.K. Locatie: Trefpunt sen. Udenhout
P.K.Coördinator: Jan van Kempen Tuinstraat 69
Telefoon: 013-5113087 5071 CR Udenhout
E-mailadres: janenmienudh@hotmail.com Telefoon: 06-49968064
Speeldagen: Donderdag 14 en 21 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 623 Martin Krijnen Bet Kolen 0,488 20
2 400 Bob Visser B.V.P. 0,485 19
3 3304 Ton Donders Bet Kolen 0,479 19
4 815 Piet Wilborts K.T.K. 0,463 19
5 213 Jos Goijaerts Jeruzalem 0,459 18
Donderdag 14 maart 2019 Donderdag 21 maart 2019
tafel 1 Martin Krijnen – Ton Donders tafel 1 Ton Donders – Piet Wilborts
tafel 1 Piet Wilborts – Jos Goijaerts tafel 1 Jos Goijaerts – Bob Visser
tafel 1 Bob Visser – Ton Donders tafel 1 Martin Krijnen – Piet Wilborts
tafel 1 Jos Goijaerts – Martin Krijnen tafel 1 Jos Goijaerts – Ton Donders
tafel 1 Bob Visser – Piet Wilborts tafel 1 Martin Krijnen – Bob Visser
3e Klasse A
Speellokaal: Bet Kolen Locatie: Bet Kolen
P.K.Coördinator: Bram Krijnen Broekhovenseweg 111
Telefoon: 06-53376750 5021 LC Tilbrug
E-mailadres: ac.krijnen@hotmail.com Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Woensdag 13 en 20 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2728 Appie Terwolbeek D.S.S. 0,446 18
2 3303 Jan de Kort Bet Kolen 0,440 18
3 515 Wil van Pelt Jan van Besouw 0,425 17
4 2715 Sjef Kolsteren D.S.S. 0,383 15
5 559 Peter Schalke Jan van Besouw 0,370 15
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 20 maart 2019
tafel 1 Wil van Pelt – Peter Schalke tafel 1 Sjef Kolsteren – Wil van Pelt
tafel 1 Appie Terwolbeek – Sjef Kolsteren tafel 1 Peter Schalke – Jan de Kort
tafel 1 Jan de Kort – Wil van Pelt tafel 1 Wil van Pelt – Appie Terwolbeek
tafel 1 Appie Terwolbeek – Peter Schalke tafel 1 Peter Schalke – Sjef Kolsteren
tafel 1 Jan de Kort – Sjef Kolsteren tafel 1 Appie Terwolbeek – Jan de Kort
3e Klasse B
Speellokaal: de Ketsers Locatie: HelvoirThuis
P.K.Coördinator: Eddy de Wit Kloosterstraat 30
Telefoon: 06-29505052 5068 AC Helvoirt
E-mailadres: e.dewit@ziggo.nl Telefoon: 0411-202010
Speeldagen: Donderdag 14 en 21 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2710 Jo Hamers D.S.S. 0,415 17
2 1128 Jan Vriens de Ketsers 0,409 16
3 1123 Jan van Zon de Ketsers 0,399 16
4 1740 Hein Vermeulen D.S.S. 0,395 16
5
Donderdag 14 maart 2019 Donderdag 21 maart 2019
tafel 1 Jo Hamers – Hein Vermeulen tafel 1 Hein Vermeulen – Jan van Zon
tafel 1 Jan Vriens – Jan van Zon tafel 1 Jo Hamers –
tafel 1 Hein Vermeulen tafel 1 Hein Vermeulen – Jan Vriens
tafel 1 Jan van Zon – Jo Hamers tafel 1 Jan van Zon –
tafel 1 Jan Vriens – tafel 1 Jan Vriens – Jo Hamers
3e Klasse C
Speellokaal: B.V.P. Locatie: Pannehoef
P.K.Coördinator: Bob Visser Fredinand Bolplein 1
Telefoon: 06-25524927 5171 ZC Kaatsheuvel
E-mailadres: bobbieyaan@kpnmail.nl Telefoon: 0416-275463
Speeldagen: Woensdag 13 en 20 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3002 Drik Hoevenaar de Gildenbond 0,460 18
2 2742 Peter Mertens D.S.S. 0,432 17
3 402 Ad Snoeren B.V.P. 0,424 17
4 3005 Cees Boons de Gildenbond 0,406 16
5 415 Henk Maas B.V.P. 0,397 16
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 20 maart 2019
tafel 1 Henk Maas – Ad Snoeren tafel 1 Ad Snoeren – Drik Hoevenaar
tafel 1 Cees Boons – Drik Hoevenaar tafel 1 Peter Mertens – Henk Maas
tafel 1 Peter Mertens – Ad Snoeren tafel 1 Ad Snoeren – Cees Boons
tafel 1 Drik Hoevenaar – Henk Maas tafel 1 Peter Mertens – Drik Hoevenaar
tafel 1 Peter Mertens – Cees Boons tafel 1 Cees Boons – Henk Maas
3e Klasse D
Speellokaal: Pius X Locatie: Bet Kolen
P.K.Coördinator: Mart Toten Broekhovenseweg 111
Telefoon: 013-8898002 5021 LC Tilbrug
E-mailadres: mtoten@home.nl Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 1849 Ad Jansen Centrum 0,458 18
2 3312 Nhiep Tran Bet Kolen 0,450 18
3 564 Leon Grimmelius Jan van Besouw 0,414 17
4 3310 Cees van Groeninge Bet Kolen 0,383 15
5 549 Frans van Kuijk Jan van Besouw 0,374 15
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Leon Grimmelius – Frans van Kuijk tafel 1 Cees van Groeninge – Frans van Kuijk
tafel 1 Cees van Groeninge – Nhiep Tran tafel 1 Nhiep Tran – Leon Grimmelius
tafel 1 Leon Grimmelius – Ad Jansen tafel 1 Frans van Kuijk – Ad Jansen
tafel 1 Nhiep Tran – Frans van Kuijk tafel 1 Cees van Groeninge – Leon Grimmelius
tafel 1 Ad Jansen – Cees van Groeninge tafel 1 Nhiep Tran – Ad Jansen
blz. 3
4e Klasse A
Speellokaal: Jan van Besouw Locatie: Jan van Besouwhuis
P.K.Coördinator: Ad Versteden Th.van Diessenstraat 1
Telefoon: 06-13507443 5051 RJ Goirle
E-mailadres: ad.versteden@home.nl Telefoon: 013-5343400
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 529 Wil van Eck Jan van Besouw 0,359 14
2 566 May Swinkels Jan van Besouw 0,357 14
3 1908 Tini Schollen Centrum 0,334 13
4 2605 Toon van der Mark Trouwlaan 0,334 13
5 856 Tiny van Doveren K.T.K. 0,329 13
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Wil van Eck – May Swinkels tafel 1 Tini Schollen – May Swinkels
tafel 1 Tini Schollen – Toon van der Mark tafel 1 Wil van Eck – Tiny van Doveren
tafel 1 Tiny van Doveren – May Swinkels tafel 1 Toon van der Mark – May Swinkels
tafel 1 Wil van Eck – Tini Schollen tafel 1 Tini Schollen – Tiny van Doveren
tafel 1 Tiny van Doveren – Toon van der Mark tafel 1 Wil van Eck – Toon van der Mark
4e Klasse B
Speellokaal: Pius X Locatie: Bet Kolen
P.K.Coördinator: Mart Toten Broekhovenseweg 111
Telefoon: 013-8898002 5021 LC Tilbrug
E-mailadres: mtoten@home.nl Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Donderdag 14 en 21 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 416 Christ Brekelmans B.V.P. 0,365 15
2 1943 Jan Rombouts D.S.S. 0,357 14
3 1715 Kees Smolders Pius X 0,342 14
4 547 Jan Meeuwsen Jan van Besouw 0,334 13
5 508 Jos Graafmans Jan van Besouw 0,311 12
Donderdag 14 maart 2019 Donderdag 21 maart 2019
tafel 1 Jan Meeuwsen – Jos Graafmans tafel 1 Jan Rombouts – Jos Graafmans
tafel 1 Jan Rombouts – Chris Brekelmans tafel 1 Jan Meeuwsen – Chris Brekelmans
tafel 1 Jos Graafmans – Kees Smolders tafel 1 Jan Rombouts – Kees Smolders
tafel 1 Jan Rombouts – Jan Meeuwsen tafel 1 Chris Brekelmans – Jos Graafmans
tafel 1 Kees Smolders – Chris Brekelmans tafel 1 Jan Meeuwsen – Kees Smolders
4e Klasse C
Speellokaal: Trouwlaan Locatie: MFA Zuiderkwartier
P.K.Coördinator: Toon van der Mark Wassenaerstraat38
Telefoon: 06-49694104 5021 VS Tilbrug
E-mailadres: toonvdmark@hotmail.com Telefoon: 013-5353255
Speeldagen: Donderdag 14 en 21 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 1705 Rinus van Veen Pius X 0,372 15
2 2225 Peter van Oirschot Trouwlaan 0,346 14
3 2722 Ben Mutsaers D.S.S. 0,333 13
4 2740 Fons Rentrop D.S.S. 0,311 12
5 1728 Albert Stabler Pius X 0,288 12
Donderdag 14 maart 2019 Donderdag 21 maart 2019
tafel 1 Rinus van Veen – Albert Stabler tafel 1 Fons Rentrop – Albert Stabler
tafel 1 Ben Mutsaers – Fons Rentrop tafel 1 Peter van Oirschot -Ben Mutsaers
tafel 1 Peter van Oirschot – Albert Stabler tafel 1 Rinus van Veen – Fons Rentrop
tafel 1 Ben Mutsaers – Rinus van Veen tafel 1 Ben Mutsaers – Albert Stabler
tafel 1 Fons Rentrop – Peter van Oirschot tafel 1 Peter van Oirschot – Rinus van Veen
blz. 4
4e Klasse D
Speellokaal: D.S.S. Locatie: D.S.S.
P.K.Coördinator: Jan vanden Hoof Künnekestraat 23
Telefoon: 06-24090687 5011 EL Tilburg
E-mailadres: hvb.wedstrijdleider1994@gmail.com Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Woensdag 13 en 20 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 1740 Theo van Veen Pius X 0,362 14
2 1602 Frans van de Put sbv Dongen 0,347 14
3 418 Marry de Bie B.V.P. 0,314 13
4 2900 Rene Daemen Boomstraat 0,307 12
5 2737 Frans Zeegers D.S.S. 0,306 12
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 20 maart 2019
tafel 1 Frans Zeegers – Frans van de Put tafel 1 Theo van Veen – Frans Zeegers
tafel 1 Rene Daemen – Theo van Veen tafel 1 Marry de Bie – Frans van de Put
tafel 1 Marry de Bie – Frans Zeegers tafel 1 Rene Daemen – Frans Zeegers
tafel 1 Frans van de Put – Rene Daemen tafel 1 Frans van de Put – Theo van Veen
tafel 1 Theo van Veen – Marry de Bie tafel 1 Rene Daemen – Marry de Bie
5e Klasse A
Speellokaal: Jeruzalem Locatie: Koningshaven
P.K.Coördinator: Jos Goijaerts Kruisvaarderstraat 32c
Telefoon: 013-4551565 5021 BE Tilburg
E-mailadres: j.goijaerts@ziggo.nl Telefoon: 013-5425729
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 1221 Piet de Kok de Kubus 0,313 13
2 1215 Ad van Oudheusden de Kubus 0,303 12
3 611 Wil Kivits Jeruzalem 0,299 12
4 1702 Appie Janssens Pius X 0,287 11
5 1753 Max  Kohler Pius X 0,256 10
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Piet de Kok – Appie Janssens tafel 1 Piet de Kok – Max Kohler
tafel 1 Wil Kivits – Ad van Oudheusden tafel 1 Ad van Oudheusden – Appie Janssens
tafel 1 Appie Janssens – Max Kohler tafel 1 Wil Kivits – Max Kohler
tafel 1 Wil Kivits – Piet de Kok tafel 1 Ad van Oudheusden – Piet de Kok
tafel 1 Max Kohler – Ad van Oudheusden tafel 1 Wil Kivits – Appie Janssens
5e Klasse B
Speellokaal: Gildenbond Locatie: Gildenbond
P.K.Coördinator: Theo Lutgers Mgr. Volkerstraat 3
Telefoon: 0416-278077 5171 CD Kaatsheuvel
E-mailadres: t.lutgers@home.nl Telefoon: 0416-272226
Speeldagen: Vrijdag 15 en 22 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3034 Pierre Theuns de Gildenbond 0,340 14
2 560 Joop Pronk Jan van Besouw 0,300 12
3 1117 Theo van Diessen de Ketsers 0,287 11
4 3030 Willie Timmers de Gildenbond 0,285 11
5 315 Ben Mestebeld Jan van Besouw 0,246 10
Vrijdag 15 maart 2019 Vrijdag 22 maart 2019
tafel 1 Willie Timmers – Pierre Theuns tafel 1 Ben Mestebeld – Willie Timmers
tafel 1 Joop Pronk – Ben Mestebeld tafel 1 Pierre Theuns – Theo van Diessen
tafel 1 Theo van Diessen – Willie Timmers tafel 1 Joop Pronk – Willie Timmers
tafel 1 Pierre Theuns – Joop Pronk tafel 1 Pierre Theuns – Ben Mestebeld
tafel 1 Theo van Diessen – Ben Mestebeld tafel 1 Theo van Diessen – Joop Pronk
blz. 5
5e Klasse C
Speellokaal: Gildenbond Locatie: Gildenbond
P.K.Coördinator: Theo Lutgers Mgr. Volkerstraat 3
Telefoon: 0416-278077 5171 CD Kaatsheuvel
E-mailadres: t.lutgers@home.nl Telefoon: 0416-272226
Speeldagen: Vrijdag 15 en 22 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 506 Wim Zeegers D.S.S. 0,303 0,303 12
2 3022 Piet van de Pol Jan van Besouw 0,274 0,274 11
3 2720 Gerard Klaassen de Gildenbond 0,261 0,261 10
4 541 Kees van Loon D.S.S. 0,250 0,250 10
5 2738 Jan Vos Jan van Besouw 0,246 0,246 10
Vrijdag 15 maart 2019 Vrijdag 22 maart 2019
tafel 1 Piet van de Pol – Jan Vos tafel 1 Gerard Klaassen – Piet van de Pol
tafel 1 Wim Zeegers – Kees van Loon tafel 1 Wim Zeegers – Jan Vos
tafel 1 Jan Vos – Gerard Klaassen tafel 1 Kees van Loon – Gerard Klaassen
tafel 1 Kees van Loon – Piet van de Pol tafel 1 Piet van de Pol – Wim Zeegers
tafel 1 Wim Zeegers – Gerard Klaassen tafel 1 Kees van Loon – Jan Vos
5e Klasse D
Speellokaal: s.b.v. Dongen Locatie: Cafe de Viersprong
P.K.Coördinator: Frans van de Put Kanaalstraat 10
Telefoon: 06-18065331 5104 AC Dongen
E-mailadres: sbvdongen@gmail.com Telefoon: 0162-312054
Speeldagen: Dinsdag  12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3008 Harry Verduin de Gildenbond 0,300 12
2 2902 Wim Tuijtelaers Boomstraat 0,290 12
3 3026 Mari Klijn de Gildenbond 0,272 11
4 1635 Willem de Vos sbv Dongen 0,261 10
5 1615 Jan Andeweg sbv Dongen 0,246 10
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Jan Andeweg – Willem Vos tafel 1 Jan Andeweg – Willem Tuijtelaers
tafel 1 Harrie Verduin – Mari Klijn tafel 1 Willem Vos – Mari Klijn
tafel 1 Willem Vos – Wim Tuijtelaers tafel 1 Harrie Verduin – Willem tuijtelaers
tafel 1 Harrie Verduin – Jan Andeweg tafel 1 Jan Andeweg – Mari Klijn
tafel 1 Wim Tuijtelaers – Mari Klijn tafel 1 Willem de Vos – Harrie Verduin
6e Klasse A
Speellokaal: D.S.S. Locatie: D.S.S.
P.K.Coördinator: Jan vanden Hoof Künnekestraat 23
Telefoon: 06-24090687 5011 EL Tilburg
E-mailadres: hvb.wedstrijdleider1994@gmail.com Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Dinsdag  12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2702 Paul van de Broek D.S.S. 0,243 10
2 1625 Toon van Tilburg sbv Dongen 0,229 9
3 570 Jan Stoop Jan van Besouw 0,211 8
4 2705 Stef Doncsecz D.S.S. 0,205 8
5 1699 Dit van Loon sbv Dongen 0,186 8
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Paul van de Broek – Stef Doncsecz tafel 1 Jan Stoop – Stef Doncsecz
tafel 1 Toon van Tilburg – Dit van Loon tafel 1 Toon van Tilburg – Paul van de Broek
tafel 1 Jan Stoop – Paul van de Broek tafel 1 Jan Stoop – Dit van Loon
tafel 1 Stef Doncsecz – Dit van Loon tafel 1 Toon van Tilburg – Stef Doncsecz
tafel 1 Toon van Tilburg – Jan Stoop tafel 1 Dit van Loon – Paul van de Broek
6e Klasse B
Speellokaal: de Kubus Locatie: Spijkerbeemden
P.K.Coördinator: Ad van Oudheusden Don Sartostraat
Telefoon: 06-22395842 5022 HA Tilburg
E-mailadres: ad.alice@home.nl Telefoon: 013-5430922
Speeldagen: Woensdag 13 en 20 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2909 Arnold Delfgauw Boomstraat 0,210 8
2 1945 Ed Knapen Centrum 0,198 8
3 2908 Wim Spelt Boomstraat 0,196 8
4 2698 Peter van Cleef Trouwlaan 0,176 8
5 1924 Piet Vermeer Centrum 0,172 8
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 20 maart 2019
tafel 1 Ed Knapen – Piet Vermeer tafel 1 Piet Vermeer – Peter van Cleef
tafel 1 Wim Spelt – Arnold Delfgauw tafel 1 Ed Knapen – Arnold Delfgauw
tafel 1 Peter van Cleef – Ed Knapen tafel 1 Wim Spelt – Peter van Cleef
tafel 1 Piet Vermeer – Wim Spelt tafel 1 Arnold Delfgauw – Piet Vermeer
tafel 1 Arnold Delfgauw – Peter van Cleef tafel 1 Ed Knapen – Wim Spelt
6e Klasse C
Speellokaal: Boomstraat Locatie: Boomtak
P.K.Coördinator: Wim Tuijtelaers Boomstraat 81
Telefoon: 06-47775644 5038 GP Tilburg
E-mailadres: tuyte008@gmail.com Telefoon: 013-54300920
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3313 Jo van Oirschot Bet Kolen 0,239 10
2 1923 Berrie Naaijkens Centrum 0,212 8
3 2904 Jan Wulms Boomstraat 0,153 8
4 2907 Chris Teurlings Boomstraat 0,149 8
5 2699 Ruud Adam Trouwlaan 0,140 8
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Jan Wulms – Chris Teurlings tafel 1 Chris Teurlings – Berrie Naaijkens
tafel 1 Jo van Oirschot- Ruud Adam tafel 1 Jan Wulms – Ruud Adam
tafel 1 Berrie Naaijkens – Jan Wulms tafel 1 Jo van Oirschot – Berrie Naaijkens
tafel 1 Chris Teurlings – Jo van Oirschot tafel 1 Ruud Adam – Chris Teulings
tafel 1 Berrie Naaijkens – Ruud Adam tafel 1 Jo van Oirschot – Jan Wulms