Indeling & Programma Bandstoten Voorronden PK’s

AANVULLEND REGLEMENT

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN BANDSTOTEN

informatie voor coördinatoren, spelers en arbiters

Bijlage 2 AANVULLEND REGLEMENT

PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN BANDSTOTEN
informatie voor coördinatoren, spelers en arbiters

Als basis geldt het bepaalde in het ‘Wedstrijdreglement Libre’ voor teams, Het aanvullend Wedstrijdreglement Bandstoten en het Aanvullend Wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen.

1. Nadat de inschrijving is gesloten bepaalt de competitieleider het aantal klassen waarin de persoonlijke kampioenschappen worden gespeeld.
Vervolgens deelt hij de poules voor de voorronden in en bepaalt welke plaatsen recht geven op een finaleplaats.

2. Bij de indeling wordt het aanvangsmoyenne (seizoen 2018/2019) gehanteerd dat de speler heeft in de bandstotencompetitie. Heeft een speler nog helemaal niet in de competitie gespeeld of maakt hij geen deel uit van een team, dan wordt uitgegaan van zijn clubmoyenne of gemiddelde Hart van Brabant libre X 0.65, bij opgave door de secretaris van zijn vereniging te controleren.

3. Bij de Persoonlijke Kampioenschappen is het aantal te maken caramboles 25 X het aanvangsmoyenne bandstoten seizoen 2018/2019 in de 1 e en 2 e klasse.
Bij nieuwe spelers wordt het gemiddelde berekend als volgt: het libremoyenne X 0,65 en dan vermenigvuldigen met 25.
In de 3 e en 4 e klasse wordt het aantal te maken caramboles berekend met 30 X het aanvangsmoyenne. Bij nieuwe spelers wordt het gemiddelde berekend als volgt: het libremoyenne X 0,65 en dan vermenigvuldigen met 30.

4. Vanaf 11 maart tot en met 23 maart 2019 worden de voorronden gespeeld.
Dit gebeurt op diverse locaties.
Elke locatie heeft een coördinator (voor zijn taken, zie hieronder punt 5 en 11).
De wedstrijden beginnen om 13.00 uur, tenzij anders afgesproken.
Als hun vereniging over een clubtenue beschikt, zijn de spelers verplicht ook tijdens de persoonlijke kampioenschappen in clubtenue te spelen. Dit geldt ook voor de finales.

5. Het maximumaantal beurten is vastgesteld op 40.
Bij aanvang van de 39 e beurt in alle klasse annonceert de arbiter duidelijk
“voorlaatste beurt” en bij de 40 e beurt “U begint aan de laatste beurt”.
De speler die de partij niet heeft begonnen, heeft de gelijkmakende
beurt via de aanvangsstoot.

6. Poulewinnaar is de speler die tijdens de poulewedstrijden het hoogste aantal punten heeft behaald. Zijn er spelers die gelijk eindigen, dan geldt het onderlinge resultaat.
Is de onderlinge partij geëindigd in remise, dan wordt het gespeelde moyenne gedeeld door het te behalen moyenne. De puntentelling is gelijk aan die van de librecompetitie.

Deze berekening geldt ook bij een gelijke stand in de finales.

7. De finales worden op een centrale plaats gespeeld, op maandag 25 (aanvang 13.00 uur) en dinsdag 26 maart (aanvang 10.30 uur) 2019. Speellocatie is Biljartcentrum Cues & Darts, Prof. Romeinstraat 17 te Tilburg.
De eerste twee spelers van de 1 e en 2 e klasse gaan over naar de finale.
Van de 3 e en 4 e klasse gaan de poulewinnaars over naar de finale.
Van de 4 e klasse A , B en C gaat ook de beste nummer 2 over naar de finale.
Spelers die zich in de voorrondes hebben geplaatst, worden uitgenodigd voor de finales. Indien een geplaatste speler op de finaledagen verhinderd is, dan wordt zijn plaats ingenomen door de eerstvolgende van zijn poule. Is ook deze verhinderd, dan wordt de “beste volgende” uit zijn klasse uitgenodigd.

8. Speelt men in de voorronden boven zijn aanvangsmoyenne dan blijft het
aanvangsmoyenne in de finales toch gehandhaafd.

9. Klasse- winnaar is de speler die tijdens de finales het hoogste aantal punten heeft behaalt. (zie ook art. 6)

10. Wijzigingen in het wedstrijdschema worden alleen geaccepteerd als er aanvaardbare redenen zijn. Geen aanvaardbare reden is b.v. vakantie of het niet willen spelen in een bepaald clublokaal.

11. Taken van de coördinator.
De coördinator ziet er op toe dat de wedstrijden indien mogelijk volgens schema worden afgewerkt, verzameld de volledig ingevulde en door beide spelers ondertekende tellijsten en vult de resultaten in op het (digitale) wedstrijdformulier.
Omdat spelers meerdere partijen op een middag moeten spelen is het belangrijk ervoor te zorgen dat er voldoende tellers en schrijvers aanwezig zijn, zodat spelers tussen hun partijen even rust krijgen. Mocht het desondanks nodig zijn een beroep op spelers te doen, dan rekent het bestuur op ieders medewerking.
De coördinator stuurt het volledig ingevulde wedstrijdformulier vervolgens nog dezelfde dag – bij voorkeur per e-mail – naar uitslagen@hvb-comp.nl
Aangezien ook een coördinator plotseling verhinderd kan zijn, verdient de
aanbeveling altijd op voorhand voor een vervanger te zorgen.
Speelschema en uitslagen worden vermeld op onze eigen website:
www.hvb-comp.nl .

12. In gevallen waarin het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke
Kampioenschappen Bandstoten niet voorziet is het bestuur bevoegd tot het nemen van een beslissing. Deze beslissing is bindend.

HvB/bestuur/februari 2019

Aanvullende informatie voor de deelnemers
Buiten het aanvullend wedstrijdreglement Persoonlijke Kampioenschappen dat u met het wedstrijdschema heeft toegezonden gekregen en dat ook op de website hvb-comp.nl gepubliceerd is, nog even een aantal belangrijke punten.

1. Bij de indeling van de poules is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de spelers. Verder is er ook rekening gehouden met de spelers die geen vervoer hebben. Men is bij een clubgenoot ingedeeld die wel vervoer heeft of men is ingedeeld in een locatie die op een fietsafstand bereikbaar is of er is een bushalte van de stadsdienst in de buurt.

2. Bent u ingedeeld bij de biljartverenigingen Jan van Besouw (Jan van Besouwhuis) of G.B.B.C. ( Biljartcentrum Goirle aan de Kloosterstraat) dan kunt u het beste gebruik maken van de parkeergarage de Hovel (gratis). Jan van Besouwhuis en het Biljartcentrum Goirle liggen op een vijftal minuten lopen van deze parkeergarage. U kunt eventueel ook parkeren op de parkeerplaats van het Jan van Besouwhuis (u kunt hier 3 uur gratis parkeren). Hier is wel een parkeerkaart verplicht.

3. De adressen van de locaties waar gespeeld wordt staan op het wedstrijdschema.
U kunt de routeplanner daar eventueel op instellen.

4. Het wedstrijdschema staat ook vermeld op onze website hvb-comp.nl.
Mutaties worden hier ook op vermeld en zullen direct in het wedstrijdschema worden verwerkt. Het wedstrijdschema op de website is dus altijd actueel.
Heren biljarters, raadpleeg regelmatig de website www.hvb-comp.nl om de
eventuele wijzigingen bij te houden.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Jan vanden Hoof, competitieleider

Wedstrijdschema  Pers. Kamp. Bandstoten    s.b.c. Hart van Brabant
seizoen 2018/2019
1e Klasse A
Speellokaal: Centrum Locatie: Bet Kolen
P.K.Coördinator: Tini Schollen Broekhovenseweg 111
Telefoon: 013-4676673 5021 LC Tilbrug
E-mailadres: t.schollen@ziggo.nl Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Vrijdag 15 en 22 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2422 Jan van Beek B.C.O. 2,141 54
2 505 Toon Broers Jan van Besouw 1,929 48
3 2804 Fran Kafoe  ’t Huukske 1,638 41
4 1752 Wil van de Wal Pius X 1,427 36
5 2744 Ries Lazeroms D.S.S. 1,352 34
Vrijdag 15 maart 2019 Vrijdag 22 maart 2019
tafel 1 Fran Kafoe – Jan van Beek tafel 1 Wil van de Wal – Fran Kafoe
tafel 1 Toon Broers – Wil van de Wal tafel 1 Toon Broers – Ries Lazeroms
tafel 1 Ries Lazeroms – Jan van Beek tafel 1 Wil van de Wal – Jan van Beek
tafel 1 Fran Kafoe – Toon Broers tafel 1 Ries Lazeroms – Fran Kafoe
tafel 1 Ries Lazeroms – Wil van de Wal tafel 1 Toon Broers – Jan van Beek
1e Klasse B
Speellokaal: Jan van Besouw Locatie: Jan van Besouwhuis
P.K.Coördinator: Ad Versteden Th.van Diessenstraat 1
Telefoon: 06-13507443 5051 RJ Goirle
E-mailadres: ad.versteden@home.nl Telefoon: 013-5343400
Speeldagen: Dinsdag 12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3400 Maarten van de Ven Cues&Darts 1,786 45
2 569 Cor Roegies Jan van Besouw 1,736 43
3 801 Ton Cuijpers K.T.K. 1,493 37
4 519 Frans Snelders Jan van Besouw 1,408 35
5 3401 Ad Havermans Cues&Darts 1,348 34
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Cor Roegies – Frans Snelders tafel 1 Cor Roegies – Ad Havermans
tafel 1 Maarten van de Ven – Ad Havermans tafel 1 Frans Snelders – Maarten van de Ven
tafel 1 Ton Cuijpers – Cor Roegies tafel 1 Ton Cuijpers – Ad Havermans
tafel 1 Frans Snelders- Ad Havermans tafel 1 Maarten van de Ven – Cor Roegies
tafel 1 Maarten van de Ven – Ton Cuijpers tafel 1 Ton Cuijpers – Frans Snelders
blz. 1
2e Klasse A
Speellokaal: D.S.S. Locatie: D.S.S.
P.K.Coördinator: Jan vanden Hoof Künnekestraat 23
Telefoon: 06-24090687 5011 EL Tilburg
E-mailadres: hvb.wedstrijdleider1994@gmail.com Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2137 Wil Vermeulen D.S.S. 1,289 32
2 1604 Jan vanden Hoof D.S.S. 1,200 30
3 2204 Jos Jolie ZuidWest 1,179 29
4 1846 Henrie v. d. Dobbelsteen sbv Reeshof 1,177 29
5 1830 Ad Brekelmans sbv Reeshof 1,111 28
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Henrie vd Dobbelsteen – Ad Brekelmans tafel 1 Jos Jolie – Wil Vermeulen
tafel 1 Wil Vermeulen – Jan vanden Hoof tafel 1 Henrie vd Dobbelsteen – Jan vanden Hoof
tafel 1 Henrie vd Dobbelsteen – Jos Jolie tafel 1 Ad Brekelmans – Jos Jolie
tafel 1 Wil Vermeulen – Ad Brekelmans tafel 1 Henrie vd Dobbelsteen – Wil Vermeulen
tafel 1 Jan vanden Hoof – Jos Jolie tafel 1 Jan vanden Hoof – Ad Brekelmans
2e Klasse B
Speellokaal: O.G.G. Locatie: de Voselaer
P.K.Coördinator: Marinus Mathijssen Capucijnenstraat 42
Telefoon: 013-5112083 5074 PJ Biezenmortel
E-mailadres: marinus.mathijssen@home.nl Telefoon: 013-5112109
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2707 Hans van Eck D.S.S. 1,248 31
2 1416 Jan Raaijmakers O.G.G. 1,050 26
3 1419 Marinus Mathijssen O.G.G. 1,007 25
4 550 Jozef Vromans Jan van Besouw 1,006 25
5 537 Ber van de Hout Jan van Besouw 0,943 24
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Jan Raaijmakers – Marinus Mathijssen tafel 1 Jozef Vromans – Hans van Eck
tafel 1 Jozef Vromans – Ber van de Hout tafel 1 Ber van de Hout – Marinus Mathijssen
tafel 1 Hans van Eck – Jan Raaijmakers tafel 1 Jan Raaijmakers – Jozef Vromans
tafel 1 Marinus Mathijssen – Jozef Vromans tafel 1 Hans van Eck – Marinus Mathijssen
tafel 1 Ber van de Hout – Hans van Eck tafel 1 Jan Raaijmakers – Ber van de Hout
3e Klasse A
Speellokaal: Jan van Besouw Locatie: Jan van Besouwhuis
P.K.Coördinator: Ad Versteden Th.van Diessenstraat 1
Telefoon: 06-13507443 5051 RJ Goirle
E-mailadres: ad.versteden@home.nl Telefoon: 013-5343400
Speeldagen: Donderdag 14 en 21 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2712 Mathieu Hoofs D.S.S. 0,849 25
2 1906 Ed Maes Centum 0,801 24
3 836 Jack Schenkels K.T.K. 0,789 24
4 573 Drik Verhoeven Jan van Besouw 0,731 22
5 504 Louis Visser Jan van Besouw 0,652 20
Donderdag 14 maart 2019 Donderdag 21 maart 2019
tafel 1 Drik Verhoeven – Louis Visser tafel 1 Louis Visser – Ed Maes
tafel 1 Mathieu Hoofs – Ed Maes tafel 1 Drik Verhoeven – Mathieu Hoofs
tafel 1 Drik Verhoeven – Jack Schenkels tafel 1 Jack Schenkels – Louis Visser
tafel 1 Louis Visser – Mathieu Hoofs tafel 1 Drik Verhoeven – Ed Maes
tafel 1 Jack Schenkels – Ed Maes tafel 1 Jack Schenkels – Mathieu Hoofs
blz. 2
3e Klasse B
Speellokaal: G.B.B.C. Locatie: Biljartentr. Goirle
P.K.Coördinator: Antoon Zwegers Kloosterstraat 30
Telefoon: 013-5347858 5051 RD Goirle
E-mailadres: azwegers@netconnection.nl Telefoon: 013-5341372
Speeldagen: Dinsdag 12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3403 Hans Peijnenbrug K.T.K. 1,225 31
2 568 Noud Visser Jan van Besouw 0,953 29
3 1856 Thomas Smolders sbv Reeshof 0,896 27
4 847 Cor Bont K.T.K. 0,783 23
5 565 Wim Blom Jan van Besouw 0,722 22
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Wim Blom – Noud Visser tafel 1 Noud Visser – Hans Peijnenburg
tafel 1 Cor Bont – Hans Peijnenburg tafel 1 Cor Bont – Thomas Smolders
tafel 1 Noud Visser – Thomas Smolders tafel 1 Hans Peijnenbrug – Wim Blom
tafel 1 Wim Blom – Cor Bont tafel 1 Cor Bont – Noud Visser
tafel 1 Thomas Smolders- Hans Peijnenbrug tafel 1 Thomas Smolders- Wim Blom
3e Klasse C
Speellokaal: ZuidWest Locatie: Nieuwe Stede
P.K.Coördinator: Wim Siegenthaler Capucijnenstraat 156
Telefoon: 06-22234159 5025 LK Tilburg
E-mailadres: wim.siegenthaler@ziggo.nl Telefoon: 013-5436664
Speeldagen: Dinsdag 12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 3403 Clement Boer Cues&Darts 0,815 24
2 2238 Toon Jacobs ZuidWest 0,715 21
3 2239 Rene Jacobs ZuidWest 0,707 21
4 2714 Paul de Kock D.S.S. 0,680 20
5 2730 Cees van de Ven D.S.S. 0,621 19
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Toon Jacobs – Rene Jacobs tafel 1 Rene Jacobs – Cees van de Ven
tafel 1 Paul de Kock – Cees van de Ven tafel 1 Clement Boer – Toon Jacobs
tafel 1 Clement Boer – Rene Jacobs tafel 1 Paul de Kock – Rene Jacobs
tafel 1 Toon Jacobs – Cees van de Ven tafel 1 Cees van de Ven – Clement Boer
tafel 1 Paul de Kock – Clement Boer tafel 1 Paul de Kock – Toon Jacobs
3e Klasse D
Speellokaal: K.T.K. Locatie: Trefpunt sen. Udenhout
P.K.Coördinator: Jan van Kempen Tuinstraat 69
Telefoon: 013-5113087 5071 CR Udenhout
E-mailadres: janenmienudh@hotmail.com Telefoon: 06-49968064
Speeldagen: Dinsdag 12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 514 Cees van de Loo Jan van Besouw 0,740 22
2 851 Harrie van Rijswijk K.T.K. 0,703 21
3 839 Cees van Gorp K.T.K. 0,693 21
4 574 Toon Elissen Jan van Besouw 0,650 20
5 853 Wil van Gestel K.T.K. 0,599 18
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Harrie van Rijswijk – Cees van Gorp tafel 1 Wil van Gestel – Cees van Gorp
tafel 1 Toon Elissen – Cees van de Loo tafel 1 Cees van de Loo – Harrie van Rijswijk
tafel 1 Harrie van Rijswijk – Wil van Gestel tafel 1 Wil van Gestel – Toon Elissen
tafel 1 Cees van Gorp – Toon Elissen tafel 1 Cees van de Loo – Cees van Gorp
tafel 1 Cees van de Loo – Wil van Gestel tafel 1 Harrie van Rijswijk – Toon Elissen
blz. 3
4e Klasse A
Speellokaal: s.b.v. Reeshof Locatie: Wijkcentrum Heyhoef
P.K.Coördinator: Ad Kafoe Kerkenbosplaats 1
Telefoon: 06-10617471 5043 RX Tilburg
E-mailadres: adkafoe@ziggo.nl Telefoon: 013-5728383
Speeldagen: Dinsdag 12 en 19 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 1858 Jack Horsten sbv Reeshof 0,571 17
2 614 Theo Holzken Jeruzalem 0,551 17
3 2805 Is de Regt  ’t Huukske 0,495 15
4 2717 Jos Langerwerf D.S.S. 0,392 12
5 2811 Leon Priems  ’t Huukske 0,250 12
Dinsdag 12 maart 2019 Dinsdag 19 maart 2019
tafel 1 Leon Priems – Is de Regt tafel 1 Leon Priems – Jack Horsten
tafel 1 Jack Horsten – Jos Langerwerf tafel 1 Jos Langerwerf – Is de Regt
tafel 1 Is de Regt – Theo Holzken tafel 1 Leon Priems – Theo Holzken
tafel 1 Jos Langerwerf – Leon Priems tafel 1 Jack Horsten – Is de Regt
tafel 1 Jack Horsten- Theo Holzken tafel 1 Theo Holzken – Jos Langerwerf
4e Klasse B
Speellokaal: t Huukske Locatie: Café Bilart ’t Huukske
P.K.Coördinator: Ben Verdonk Oranjeplein 32
Telefoon: 013-5343557 5051 LW Goirle
E-mailadres: ben49@ziggo.nl Telefoon: 013-8221390
Speeldagen: Woensdag 13 en 20maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2729 Jo Touwslager D.S.S. 0,575 17
2 2706 Loek Donders D.S.S. 0,492 15
3 1410 Koos van de Wouw O.G.G. 0,450 14
4 561 Kees van Rooij Jan van Besouw 0,385 12
5 1422 Nico van Genuchten O.G.G. 0,337 12
Woensdag 13 maart 2019 Woensdag 20 maart 2019
tafel 1 Koos van de Wouw – Nico van Genuchten tafel 1 Loek Donders – Koos van de Wouw
tafel 1 Jo Touwslager – Loek Donders tafel 1 Kees de Rooij – Jo Touwslager
tafel 1 Kees van Rooij – Koos van de Wouw tafel 1 Nico van Genuchten – Loek Donders
tafel 1 Nico van Genuchten – Jo Touwslager tafel 1 Jo Touwslager – Koos van de Wouw
tafel 1 Kees van Rooij – Loek Donders tafel 1 Nico van Genuchten – Kees de Rooij
4e Klasse C
Speellokaal: D.S.S. Locatie: D.S.S.
P.K.Coördinator: Jan vanden Hoof Künnekestraat 23
Telefoon: 06-24090687 5011 EL Tilburg
E-mailadres: hvb.wedstrijdleider1994@gmail.com Telefoon: 013-5422860
Speeldagen: Maandag 11 en 18 maart 2019 Aanvang: 13.00 uur
lid nr. naam vereniging moyenne caramboles
1 2725 Cees Smits D.S.S. 0,597 18
2 558 Ben van Lisdonk Jan van Besouw 0,575 17
3 2801 Ben Verdonk  ’t Huukske 0,506 15
4 2724 John Fiechter  ’t Huukske 0,344 12
5 2810 Thea Scholten D.S.S. 0,341 12
Maandag 11 maart 2019 Maandag 18 maart 2019
tafel 1 Ben Verdonk – John Fiechter tafel 1 Ben Verdonk – Cees Smits
tafel 1 Thea Scholten – Cees Smits tafel 1 Ben van Lisdonk – Thea Scholten
tafel 1 Ben van Lisdonk – John Fiechter tafel 1 Cees Smits – John Fiechter
tafel 1 Ben Verdonk – Thea Scholten tafel 1 Ben van Lisdonk – Ben Verdonk
tafel 1 Cees Smits – Ben van Lisdonk tafel 1 John Fiechter – Thea Scholten